Välkommen!

LabAutomation Nordic AB är ett ingenjörsföretag med 25 års erfarenhet av kundanpassade automationslösningar. Vi utvecklar robotiserade och automatiserade system med en blandning av standardiserade och kundanpassade produkter.

Att vara återförsäljare för marknadens ledande automationsprodukter, i kombination med vårt småskaliga företags effektivitet och flexibilitet, ger kunden hög prestanda och snabbt tillgänglig support.

 Partner

För att erbjuda ett brett sortiment med högsta kvalitet är vi återförsäljare i Norden för:

-          Thermo Scientific Lab Automation Produkter.

 

-          Liconic  -20 till -80C automatisk lagring.

Service och Support

Vi är med från projektets start och under hela systemets livslängd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Experience is simply the name we give our mistakes
Oscar Wilde